ФИРМЕНО УЧАСТИЕ:
 • Фирми и организации, желаещи да участват в Конференцията, трябва да уведомят Организационния комитет до 15.09.2012 г.
 • Допуска се участие с доклад, презентация, постер, изложба, и/или включване на рекламни материали (до една страница) в печатните материали на конференцията.
 • Таксата за фирмено участие е 200 лв. и се заплаща чрез банков превод, не по-късно от 20.09.2012 г.
БАНКОВИ СМЕТКИ:
 • Технически университет - София
 • Научноизследователски сектор
 • София 1797, бул. "Климент Охридски" 8, бл.1, ет.3
 • ЕИК: 83 191 783 400 12
 • ИН по ДДС BG 83 191 783 4
 • IBAN BG24 BNBG 9661 3100 1038 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • Банка: БНБ-София
 • Адрес на банката: БНБ-София, пл. "Княз Александър І" №1, 1000 София
 • Основание на плащането: такса правоучастие за МТФ`2012
 • Копие от платежното нареждане, потвърждаващо банковия превод, се изпраща на e-mail адреса на Организационния комитет mtf2012@tu-sofia.bg не по-късно от 25.09.2012 г.