ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

  • Текстът на доклада трябва да бъде в обем от  6 печатни страници, форматирани съгласно изискванията.
  • Всеки доклад трябва да съдържа:  Заглавие; Автори; Резюме; Ключови думи; Пълен текст на доклада с вградени в текста фигури, таблици и формули, съгласно инструкциите; Заключение; Литература и Адреси за кореспонденция.
  • Образец на доклада, съдържащ пълните инструкции към авторите за оформлението, може да изтеглите от тук:

образец на доклада

 

  • Пълният текст на докладите, оформен като Word document в DOC и В PDF формат (съгласно образеца и изискванията за оформяне на докладите) се изпраща не по-късно от 30.08.2012 г. на адрес:

mtf2012@tu-sofia.bg