Машинно-технологичният факултет на ТУ-София най-учтиво Ви кани да участвате в 27-мата Международна научна конференция МТФ`2012,

включваща

АМТЕХ`2012
Международна научна конференция на Асоциацията на Машинно-технологичните факултети в България
 
БУЛТРИБ`12
Международна научна конференция на Обществото на триболозите в България, посветена на 80 годишнината на проф. д.т.н. Нягол Манолов.
 
 

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 19.10.2012 г. от 10.00 ч. в зала 3239, 3-ти блок на ТУ-София.

Регистрация на участниците - 18.10.2012 г. от 13 до 19 ч. в зала 3201, 3-ти блок на ТУ-София.