ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  Технически университет - София
  Машинно-технологичен факултет на ТУ-София
 

• Общество на триболозите в България