ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ:
 • Таксата за правоучастие в размер на 80 лв. включва: рецензиране на докладите, публикуването им на хартиен и електронен носители, кафе паузи и официална вечеря.
 • Таксата се заплаща по сметка на Конференцията чрез банков трансфер, не по-късно от 20.09.2012 г.
 •  
  БАНКОВА СМЕТКА:
 • "ТУ - София - Технологии" ЕООД
 • 1000 София, бул. "Климент Охридски" 8, бл.1, ет.3, стая 1356 А
 • ЕИК: 130 506 225
 • ИН по ДДС BG 130 506 225
 • IBAN BG89 BPBI 7940 1046 1397 02
 • BIC: BPBIBGSF
 • Банка: Юробанк И ЕФ Джи България АД
 • Адрес на банката: 1756 София, офис "Дървеница", бул. "Климент Охридски" 8
 • Основание на плащането: такса правоучастие за МТФ`2012
 •  
 • Таксата се привежда след получаване на съобщението за приемане на доклада.
 • Копие от платежното нареждане, потвърждаващо банковия превод, се изпраща на e-mail адреса на Организационния комитет mtf2012@tu-sofia.bg не по-късно от 25.09.2012 г.

 • Доклади без приведени такси няма да бъдат публикувани!
 •  
   
  За участници от ТУ-София, превеждащи такси от вътрешни договори към "ТУ - София - Технологии" ЕООД:
 • Средствата се превеждат по партида 1791-08-304
 • Основание на плащането: такса правоучастие за МТФ`2012