ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

АМТЕХ`2012

 

БУЛТРИБ`12

 • Материалознание и технология на металите
 •  
 • Контактни взаимодействия
 • Нанотехнологии и наноматериали
 •  
 • Трибомеханика и триботехника
 • Съвременни индустриални технологии
 •  
 • Трибоматериали, повърхностни слоеве
 • Виртуално инженерство, Моделиране, CAD/CAM/CAE, Бързо прототипиране и изграждане на формообразуващи инструменти
 •  
 • Трибохимия и триботехнологии
 • Синтез и анализ на механизми и машини
 •  
 • Мазане и смазочни материали
 • Мехатроника и мехатронни системи
 •  
 • Трибометрия и трибоинформатика
 • Роботизирани системи и автоматизация на производството
 •  
 • Нано и микротрибология
 • Икономика, организация и управление
 •  
 • Трибология, индустрия, екология
 • Екология и инженеринг на околната среда
 •  
 • Трибология и образование