КРАЙНИ СРОКОВЕ:

30.05.2012 г.  – Заявка за участие и резюме на доклада.
15.06.2012 г. – Уведомяване на авторите за приемане на резюмета.
30.08.2012 г. – Изпращане на пълния текст на доклада, съгласно изискванията.
15.09.2012 г. – Информация за доклади, които не отговарят на изискванията на конференцията.
30.09.2012 г. – Информация за включване на докладите  в програмата на конференцията.
05.09.2012 г. – Резервации по електронен път на WEB-сайта на конференцията:

http://mtf2012.tu-sofia.bg